+47 69 51 78 04

Ofte stilte spørsmål

Du trenger ikke registrere deg i nettbutikken for å handle.
Vi lagrer kun det som er nødvendig, for å kunne sende deg ordren. Og hvilke varer du har kjøpt. Dette på grunn av angrerett m.m. betalingsinformasjon lagres ikke hos oss.
Det er de. De sendes fra vårt lager i Fredrikstad. Så du får ingen overraskelser i forhold til fortolling, moms osv. Skulle vi være utsolgt er dette opplyst på produktsiden!
Vanligvis gjør vi ikke det. Men har du en blogg med svært gode besøkstall. Og som omhandler produkter vi selger. Ja da skader det ikke å ta kontakt.